ვიზის მიღება პროფესიული სწავლებისთვს

პროფესიული განათლება გერმანიაში მრავალ შესაძლებლობას გვთავაზობთ,საუკეთესო საშუალებაა მოემზადოთ გერმანიის სამუშაო სამყაროსთვის. შეგძლებათ დაასრულოთ სკოლაზე დაფუძნებული ან კომპანიის გამოცდილებაზე დაფუძნებული პროფესიული ტრენინგები. ორივე შემთხვევაში, როგორც მესამე ქვეყნის მოქალაქე, გჭირდებათ ბინადრობის ნებართვა ბინადრობის შესახებ კანონის 16 ა ნაწილის შესაბამისად.§ 16a AufenthG.

შეგიძლიათ გაიგოთ, გჭირდებათ თუ არა ვიზა გერმანიაში შესასვლელად, ვის სჭირდება ვიზა? Wer benötigt ein Visum?.

რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეთ პროფესიული სწავლებისათვის ვიზის მისაღებად?

  • თქვენ შეგიძლიათ წარმოადგინოთ კომპანიის ან სკოლის სწავლების მტკიცებულება გერმანიაში.
  • მათ აქვთ ენის მოთხოვნები, რომლებიც საჭიროა კვალიფიციური პროფესიული სწავლებისთვის. როგორც წესი, საჭიროა გერმანული ენის ცოდნა ენების საერთო ევროპული ჩარჩოს (GER) B1 დონეზე. ეს ეხება იმ შემთხვევაში, თუ საგანმანათლებლო დაწესებულებამ უკვე არ შეამოწმა თქვენი ენის ცოდნა ან გერმანული ენის მოსამზადებელი კურსი არ დასრულებულა.
  • თქვენი საარსებო მინიმუმი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს თქვენი მთელი ყოფნის განმავლობაში: თუ ეს სკოლაში პროფესიული სწავლებაა, მტკიცებულება შეიძლება დაბლოკილი ანგარიშის გახსნით ან ვალდებულების დეკლარაციის წარდგენით. შიდა პროფესიული სწავლების შემთხვევაში, თქვენ მიიღებთ სასწავლო ხელფასს.

კომპანიაში პროფესიული სწავლების შემთხვევაში, სავიზო პროცედურაში მიიღება დასაქმების ფედერალური სააგენტოს (BA) დამტკიცება. მაგალითად, შემოწმდება,დამსაქმებელმა დაგიქირავათ თუ არა იმავე პირობებში, როგორც გერმანელი შეგირდი. ეს არის შიდა ადმინისტრაციული პროცედურა – თქვენ არაფრის გაკეთება არ გჭირდებათ. გარდა ამისა, მოწმდება, გერმანიიდან ან ევროკავშირიდან მიღებული განცხადებები ისეთივე პრიორიტეტულია თუ არა ტრენინგის ადგილისთვის (sogenannte Vorrangprüfung).

აკმაყოფილებთ თუ არა აღნიშნულ მოთხოვნებს? როგორ უნდა გაირკვეს?  Visum- und Einreiseprozesses.

რა პერსპექტივებს გვთავაზობს ვიზა პროფესიული სწავლების დასრულებისას?

სკოლის ან კომპანიის პროფესიული სწავლების დასრულების მიზნით, გაიცემა შესაბამისი ბინადრობის ნებართვა სასურველი პროფესიული სწავლების ხანგრძლივობისთვის. კვალიფიციური პროფესიული სწავლებისათვის გერმანიაში მინიმუმ ორი წელია საჭირო.

ბინადრობის ნებართვით, კვალიფიციური პროფესიული სწავლების დასრულების შემთხვევაში, შეგიძლიათ აიღოთ საშუალო სამუშაო კვირაში ათი საათის განმავლობაში, რაც არ არის დამოუკიდებელი თქვენი პროფესიული სწავლებისგან.

თუ თქვენ დაასრულებთ შიდა პროფესიულ სწავლებას, თქვენი ბინადრობის ნებართვა საშუალებას გაძლევთ § 16a Abs. 1 S. 3 AufenthG მოსამზადებელ, სამუშაოთან დაკავშირებულ გერმანულ კურსზე დასწრებას. ეს საშუალებას გაძლევთ გაზარდოთ გერმანული უნარები მიზნობრივად.

პროფესიული სწავლების წარმატებით დასრულების შემდეგ, შეგიძლიათ დარჩეთ გერმანიაში კიდევ თორმეტ თვემდე, იპოვოთ სამუშაო, რომელიც შეესაბამება თქვენს პროფესიულ მომზადებას. ამისათვის საჭიროა ბინადრობის ნებართვა სამუშაოს მოსაძებნად§ 20 Abs. 3 Nr. 3 AufenthG საჭიროა. ამის გაკეთება შეგიძლიათ თქვენთვის zuständigen Ausländerbehörde.

გერმანიაში სამუშაოს ძებნის დროს უფლება გაქვთ იმუშაოთ ნებისმიერ სამუშაოზე თქვენი საარსებო წყაროს უზრუნველსაყოფად. მას შემდეგ, რაც იპოვნეთ სამუშაო, რომლისთვისაც კვალიფიციური ხართ, შეგიძლიათ მიიღოთ ბინადრობის ნებართვა კვალიფიციური დასაქმებისთვის (§ 18a AufenthG) მიმართეთ გერმანიის დატოვების გარეშე. თუ რა სხვა ვარიანტები გაქვთ, გერმანიაში პროფესიული სწავლების დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ გაიგოთ განყოფილებაში  Perspektiven nach der Ausbildung.

როგორც გერმანიაში პროფესიული სწავლების კურსდამთავრებული, თქვენ უკვე შეგიძლიათ მოწესრიგების ნებართვა მიიღოთ გერმანიაში ორი წლის დასაქმების შემდეგ (§ 18c Abs. 1 S. 2 AufenthG),თუ ასევე აკმაყოფილებთ დასახლების ნებართვის სხვა მოთხოვნებს 

Auf einen Blick: Visum zur Absolvierung einer Berufsausbildung (PDF)

ვიზა სასწავლო ადგილის მოსაძებნად

გსურთ კვალიფიციური პროფესიული სწავლების გავლა გერმანიაში, მაგრამ ჯერ ვერ იპოვნეთ სასწავლო პოზიცია? ვიზას მიიღებთ სტაჟირების ადგილის მოძებნის მიზნით§ 17 Abs. 1 AufenthGამისად, თქვენ შეგიძლიათ ჩამოხვიდეთ გერმანიაში სამუშაოს მისაღებად, განაცხადის მისაღებად და შესაფერისი სტაჟირების ადგილის დასადგენად.

შეგიძლიათ გაიგოთ, გჭირდებათ თუ არა ვიზა გერმანიაში შესასვლელად, განყოფილებაში Wer benötigt ein Visum?.

რომელი მოთხოვნები უნდა დაკმაყოფილდეს პროფესიული განათლების ადგილის მოსაძებნად, ვიზის მისაღებად?

  • თქვენი ასაკი არ უნდა აღემატებოდეს 25 წელს.
  • უნდა წარმოადგინოთ სკოლის ატესტატი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ კვალიფიკაცია
  • საზღვარგარეთის გერმანული სკოლიდან.
  • უნდა წარმოადგინოთ გერმანული ენის ცოდნის მტკიცებულება ენების საერთო ევროპული ჩარჩოს (GER) B2 დონეზე.
  • თქვენი საარსებო წყარო უზრუნველყოფილი უნდა იყოს თქვენი გერმანიაში ყოფნის მთელი პერიოდის განმავლობაში.

აკმაყოფილებთ თუ არა აღნიშნულ მოთხოვნებს? გაირკვეთ თუ როგორ Visum- und Einreiseprozesses.

რა პერსპექტივა აქვს ვიზას სასწავლო ადგილის მოსაძებნად?

ვიზის ან ბინადრობის ნებართვის საფუძველზე შეგიძიათ მოძებნოთ, შეგიძლიათ გერმანიაში გაემგზავროთ ექვს თვემდე ვადით, რომ შეგიძიათ განაცხადი გააკეთოთ სტაჟირების ადგილზე. ამ დროის განმავლობაში თქვენ არ გაქვთ მუშაობის უფლება.

Auf einen Blick: Visum zur Suche eines Ausbildungs- bzw. Studienplatzes (PDF)

Leave your thoughts

GEDE S-Job Agency Logo

თქვენი გერმანიაში ყოფნისას, ჩვენ მხარს დაგიჭერთ და დაგეხმარებით, თქვენ მიერ გადადგმული პირველი ნაბიჯიდან ბოლო ნაბიჯამდე.