ჩარიცხვის სერთიფიკატი (Immatrikulationsbescheinigung)

ნებისმიერ შემთხვევაში, გვჭირდება სარეგისტრაციო მოწმობა
დადასტურებული(ხელმოწერა/ბეჭედი) თქვენი უნივერსიტეტის ან კოლეჯის მიერ.
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი პირდაპირ თქვენს კომპიუტერში ქვემოთ მოცემულ ბმულზე და დაბეჭდოთ ან გადმოწეროთ და შეავსოთ ხელით!

 

 

Certificate of Enrollment

Immatrikulationsbescheinigung – Certificate of Enrollment

Leave your thoughts

GEDE S-Job Agency Logo

Wir begleiten und unterstützen Sie vom ersten bis zum letzten Schritt während Ihres Aufenthalts in Deutschland.