Author Archive for: GEDE S-Jobs Agency

ვიზის მიღება პროფესიული სწავლებისთვს

პროფესიული განათლება გერმანიაში მრავალ შესაძლებლობას გვთავაზობთ,საუკეთესო საშუალებაა მოემზადოთ გერმანიის სამუშაო სამყაროსთვის. შეგძლებათ დაასრულოთ სკოლაზე დაფუძნებული ან კომპანიის გამოცდილებაზე დაფუძნებული პროფესიული ტრენინგები. ორივე შემთხვევაში, როგორც მესამე ქვეყნის მოქალაქე, გჭირდებათ ბინადრობის ნებართვა ბინადრობის შესახებ კანონის 16 ა ნაწილის შესაბამისად.§ 16a AufenthG. შეგიძლიათ გაიგოთ, გჭირდებათ თუ არა ვიზა გერმანიაში შესასვლელად, ვის სჭირდება ვიზა? Wer benötigt ein Visum?. რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეთ პროფესიული სწავლებისათვის

Continue reading

ვიზა პროფესიული სწავლების დასაწყებად

ეძებთ შეგირდებს თქვენი კომპანიისთვის? საზღვარგარეთ ნახვა შეიძლება ღირდეს, რადგან ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებს ასევე აქვთ წვდომა გერმანიის სასწავლო ბაზარზე. თუ მესამე ქვეყნის მოქალაქეს უკვე შეთავაზეთ სავალდებულო სასწავლო პოზიცია, მას შეუძლია ქვეყანაში შემოვიდეს ვიზით, პროფესიული სწავლების მიზნით და დაუყოვნებლივ დაიწყოს ტრენინგი გერმანიაში. წინაპირობაა, რომ მსმენელმა უნდა იცოდეს გერმანული ენა GER- ის B1 დონეზე.გერმანული ენის ცოდნის დამამტკიცებელ სერტიფიკატზე უარის თქმა შეგიძლიათ, თუ თქვენ,

Continue reading

საგადასახადო სისტემა (შტოიერ-კლასები) და სოციალური უსაფრთხოების შენატანები

გერმანიის საგადასახადო სისტემაში სულ ექვსი სხვადასხვა საშემოსავლო გადასახადის კლასია, რომლებიც გადასახადის გადამხდელის, ოჯახის მდგომარეობას ემყარება. საგადასახადო კლასის ცხრილი გვიჩვენებს, თუ რომელი საგადასახადო კლასებია ხელმისაწვდომი და ვისთვისაა განკუთვნილი. გარდა ამისა, გერმანიაში მოქმედებს შემდეგი პრინციპი: რაც უფრო მაღალია ხელფასი, მით მეტია საშემოსავლო გადასახადი. ამ პრინციპის თანახმად, სახელფასო გადასახადის განაკვეთი ამჟამად იცვლება წლიური შემოსავლის 14% -დან 45% -მდე. რაც უფრო მაღალია სახელფასო გადასახადი

Continue reading

ნორმატიული მინიმალური ხელფასი: განსხვავება ინდუსტრიის მინიმალური ხელფასისგან

მინიმალური ხელფასი არეგულირებს აბსოლუტურ მინიმალურ ხელფასს გერმანიაში. ბევრ ინდუსტრიასა და კომპანიაში, დამსაქმებელი ვალდებულია გადაიხადოს საათში კიდევ უფრო მაღალი ტარიფი. მაგალითად, თუ იგი დაკავშირებულია ინდუსტრიის მინიმალურ ხელფასთან, რომელიც გათვალისწინებულია კოლექტიური ხელშეკრულებით, რომელიც შეთანხმებულია კოლექტიური ხელშეკრულების კანონის ან გამოგზავნილი მუშაკთა აქტის საფუძველზე. ჩვეულებრივ, ეს ხდება პროფკავშირებსა და ცალკეულ დამსაქმებელთა ან დამსაქმებელთა ასოციაციებს შორის. კოლექტიური ხელფასი შეიძლება არ იყოს საწესდებო მინიმალური ხელფასის ქვემოთ

Continue reading

ჩარიცხვის სერთიფიკატი (Immatrikulationsbescheinigung)

ნებისმიერ შემთხვევაში, გვჭირდება სარეგისტრაციო მოწმობა დადასტურებული(ხელმოწერა/ბეჭედი) თქვენი უნივერსიტეტის ან კოლეჯის მიერ. თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი პირდაპირ თქვენს კომპიუტერში ქვემოთ მოცემულ ბმულზე და დაბეჭდოთ ან გადმოწეროთ და შეავსოთ ხელით!

Continue reading

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე! კომპანიის დაფუძნებამდე მე ვზრუნავდი ქართველ სტუდენტებზე, რომლებმაც იპოვნეს თავიანთი სამუშაო, მაგრამ არ შეეძლოთ მოეგვარებინათ განსახლების, საბანკო თუ სხვა საორგანიზაციო საკითხები. მას შემდეგ, რაც მე თვითონ გერმანიიდან ვარ ჩამოსული და ძირითადად მხოლოდ საზღვარგარეთ ვმუშაობდი, გამოცდილებამ აჩვენა, რომ საჭიროა შემოგთავაზოთ ისეთი სერვისი, რომელიც დამახასიათებელია გერმანიისთვის. ჩვენ მხოლოდ სამსახურს არ ვპოულობთ თქვენთვის. ჩვენ ყველაფერზე ვიზრუნებთ და

Continue reading
GEDE S-Job Agency Logo

თქვენი გერმანიაში ყოფნისას, ჩვენ მხარს დაგიჭერთ და დაგეხმარებით, თქვენ მიერ გადადგმული პირველი ნაბიჯიდან ბოლო ნაბიჯამდე.